Prístup

zo Svätého Jura: zo železničnej stanice po žltej značke cez hlavnú cestu z Bratislavy do Pezinka, cez námestie do miestnej časti Neštich; tu značka odbočuje vžavo do lesa a po chvíli sa ocitne pri hrade

zo Stupavy : po žltej značke po hrebeni výbežku Malých Karpát k horárni Biely kríž; odtiaž dole k hradu

zo Stupavy cez tri hrady : po modrej značke k autobusovej zastávke Stupava obora a odtiaž po žltej na hrad Pajštún; po hrebeni Kozliska k odbočke na Dračí hrádok; dole na Medené hámre a modrou značku na Biely kríž a odtiaž ako pri minulej možnosti

na bicykli starým prechodom cez Karpaty : zo Stupavy asfaltovou cestou cez Borinku na Košariská; kúsok pred nimi doprava dolinou Cúrskeho potoka na hrebeň a asfaltovou cestou cez Tri bresty do Jozefkovho údolia. Hrad sa nacházda po pravej strane.