Z Čachtíc
z autobusovej zastávky po zelenej značke
Z Višňového
zo železničnej zastávky zelenou značkou strmým stúpaním na hrad