devin2.jpg (11148 bytes)

Pohľad zo severnej strany.
Pohľad na vstupnú bránu. Vpravo horný hrad.

devin1.jpg (10581 bytes)

Devin.jpg (4681 bytes)

Pohľad zo západu od rieky Moravy.