Prístup:

z Bratislavy: spod Nového mostu autobusom č.29 na Devín

z Devínskej Novej Vsi: autobusom č.59, alebo pešo popod Devínsku Kobylu

z Dúbravky: od kina (zastávka autobusu č.83) pešo na Devín