Prístup

z Podzámčeku: dedina leží pri železničnej trati zo Zvolena do Šiah. Zo železničnej zastávky cez dedinu a na konci doľava na hrad.