xdraci01.jpg (2202 bytes) Rekonštrukcia vzhľadu hrádku. Z článku Zdeňka Farkaša odskenoval Milan.
xdraci02.jpg (4265 bytes) Detail muriva. Z článku Zdeňka Farkaša odskenoval Milan.