Prístup

z Borinky: z autobusovej zastávky po červenej značke na Pajštún a Kozlisko a po žltej smerom na Medené hámre. Tesne pred koncom hrebeňa odbočuje významová značka.

z Rače: po modrej alebo zelenej značke na Medené hámre a žltou značkou asi 10 minút do kopca a jej odbočkou na hrádok.