Prístup

zo Žiliny cez Ovčiarsko: z miestnej časti Strážov cez Veľké hradisko po čerenej značke cez Ovčiarsko do Hričovského Podhradia a na hrad

zo Žiliny cez Peklinu: zo sídliska Hliny popri kasárňach cez Rajčianku zľava popod sídlisko Hájik cestou na Hôrky a Bitarovú; tu odbočiť vľavo poľnou cestou cez hrebienok a dole do dediny Peklina; v dedine neexistuje ani len krčma, čo dokumentuje nápis v dolnej časti: Boh stvoril dedinu a čert Peklinu; prechádzame dolinou popri sírnatom prameni do Hričovského Podhradia, hrad vidno po pravej strane; červenou značkou hore

zo Súľova: po červenej značke cez hrad Súľov, ktorý sa nachádza v prírodnej rezervácii Súľovské skaly; ďalej cez kopec Roháč a na hrad