História
xhrusov3.jpg (2984 bytes) Historický záber hradu.
Súčasnosť
Celkový pohľad na hrad. Foto MICO.
xhrusov2.jpg (2289 bytes) Celkový pohľad na hrad. Foto MICO.