Hrad bol postavený z poverenia panovníka ako strážny hrad na ochranu Českej cesty prechádzajúcej Malými Karpatmi Bukovskou brázdou v druhej polovici 13.storočia. Prvý raz sa spomína v roku 1289 ako majetok Uhrina. Významnú úlohu zastával v bojoch Matúša Čáka Trenčianskeho s Karolom Róbertom. Bol zrejme predmetom bojov, lebo ho vroku 1315 museli opravovať. Roku 1394 ho spolu s ďalšími hradmi daroval kráľ Žigmund svojmu obľúbencovi velmožovi Stiborovi zo Stiboríc. Bol obývaný do začiaku 18.storočia, keď sa panstvo presťahovalo do nového kaštieľa v podhradí. Hradné budovy sa v stredoveku sústredili do priestoru horného hradu, ktorý bol opevnný vonkjším predhradím, situovaným v nižšej časti zastavaného terénu. Opevnenie v druhej polovici 16.storočia opäť zosilnili.