Názov
Korlátka, Korlátsky hrad, Korlátko, Korlátky, Cerovský zámok, Konrádov kameň, 1324 Korlathkeu, 1399 Korlathkw, Kunradstayn, 1443 na Koratowe Kameny in Kunradi Lapide, maď. Karlátkó, nem. Konradstein

Poloha
západný svah Malých Karpát nad obcou Cerová s výhľadom na sever Záhoria, 455 m.n.m.
Cerová, okres Senica, Trnavský kraj

Popis
zrúcaniny gotického hradu postaveného v 13.storočí, ktorý spustol v 18.storočí

Blízke hrady
Ostrý Kameň, Dobrá Voda, Smolenice, Branč