Pohľad na jazierko pod hradom. Vpravo hrad, vľavo most cez riečku Belá.