zrúcanina múzeum

Názov
Liptovský hrádok, Nový hrad, Hrádok, 1341 Ujwar, 1360 Haraduk, 1476 Novum Castrum, 1503 c. Hradek

Poloha
pri riečke Belá v Liptovskom Hrádku, 635 m.n.m.
Liptovský Hrádok, okres Liptovský Mikuláš, Žilinský kraj

Popis
zrúcaniny gotického nížinného hradu zo 14. storočia, ktorý vyhorel v roku 1809, v súčasnosti sa v ňom nachádza Národopisné múzeum Liptova.

Blízke hrady
Liptovský starhrad, Likava