Mapa
Mapa hradu.
Súčasnosť
Pohľad na hrad z bočného hrebeňa Zárub. V pozadí Záhorská nížina. Foto Jožo.