Pohľad na hrad z bočného hrebeňa Zárub. V pozadí Záhorská nížina. Foto Tramp.