Prístup

z Plaveckého Mikuláša: zo železničnej stanice po modrej značke na Brezinky a strmým stúpaním na hrad, možno pokračovať po hrebeni cez Záruby do Smoleníc.

z Plaveckého Petra: po žltej značke okolo vodnej nádrže Buková na Brezinky a po červenej na hrad.

zo Smoleníc: najlepšie po modrej značke kaňonovitou dolinou Hlboča a po zelenej na hrebeň Zárub. Smerom na západ po hrebeni zostup na hrad.