Leopold II. Štefan Jozef Pálffy (1716-1773), zakladateľ stupavskej vetvy pálffyovcov a majiteľ
Pajštúnu. Naskenoval Milan.