Mapa
Mapa hradu. Naskenoval Milan.
História
Hrad v roku 1805. Naskenoval Milan.
Hrad po vypálení. Naskenoval Milan.
Hrad podľa kolorovanej perokresby akad. maliara Antona Djuračku. Naskenoval Milan.
Hrad podľa kresby maliara Medňanského. Naskenoval Milan.
Pohľad na hrad zo severnej strany. Naskenoval Milan.
xpajstun09.jpg (4784 bytes) Pohľad na Pajštúnsky hrad v roku 1805 a 1855. Naskenoval Milan.
Súčasnosť
Pohľad na bralo a múry nad vstupnou bránou. Foto Jožo.
Južná stena hradu, v pozadí Stupava a Rakúsko.  Foto Jožo.
Vstupná brána. Foto Jožo.
Pozostatok múrov na vstupnou bránou.   Foto Jožo.
Majitelia
Ferdinand III. Leopold gróf Pálffy-Daun (1807-1900), posledný pálffyovský majiteľ Pajštúnskeho hradu. Naskenoval Milan.
Palatín Ján V. gróf Pálffy (1664-1751). Naskenoval Milan.
xleopold IV..jpg (3289 bytes) Leopold IV. Pálffy (1764-1825), predposledný pálffyovský majiteľ hradu Pajštún. Počas jeho vlastníctva bol hrad zdemolovaný francúzskym vojskom. Naskenoval Milan.
xLeopoldIII.2.jpg (2818 bytes) Ferdinand III. Leopold gróf Pálffy-Daun (1807-1900), posledný pálffyovský majiteľ Pajštúnskeho hradu. Naskenoval Milan.
xLud.Karolyi.jpg (2536 bytes) Ľudovít gróf Károlyi (1872-1965), posledný súkromný vlastník hradu Pajštún. Naskenoval Milan.
xmikulas2.jpg (1874 bytes) Palatín Mikuláš V. gróf Pálffy (1657-1732). Naskenoval Milan.
xMikulasII..jpg (2050 bytes) Mikuláš II. barón Pálffy (1552-1600). Naskenoval Milan.
xPavol IV.-2.jpg (4001 bytes) Palatín Pavol IV. gróf Pálffy (1590-1653). Naskenoval Milan.
xsidonia.jpg (2878 bytes) Sidónia kňažná Lobkowicz, manželka posledného pálffyovského majiteľa hradu Pajštún - Ferdinada III. Leopolda Pálffy-Daun. Naskenoval Milan.
xleopold3.jpg (3218 bytes) Leopold II. Štefan Jozef Pálffy (1716-1773), zakladateľ stupavskej vetvy pálffyovcov a majiteľ Pajštúnu. Naskenoval Milan.
Erby
Erb rodu Károlyi na terase kaštieľa v Stupave. Naskenoval Milan.
Erb rodu Pálffy-Daun, pôvodný pálffyovský erb obohatený daunovským erbom. Naskenoval Milan.
Erb rodu Pálffy na strope sanktuária kostola sv. Štefana v Stupave. Naskenoval Milan.
Aliančný erb palatína Pavla IV. grófa Páffyho a jeho manželky Františky grófky Khuen-Belassy nad vchodom do kostola sv. Šebastiána v Stupave-Máste. Naskenoval Milan.
Erb rodu Salm. Naskenoval Milan.
Erb grófov zo Svätého Jura a Pezinka. Naskenoval Milan.