Južná stena hradu, v pozadí Stupava a Rakúsko (foto :Tramp)