Pohľad na Pajštúnsky hrad v roku 1805 a 1855. Naskenoval Milan.