Prístup

z bodu A: z autobusovej zastávky po červenej značke

z bodu B: po modrej alebo zelenej značke