História:

Prvá zmienka o hrade je z roku 1274, bol postavený ako kráľovský strážny hrad. Bol viackrát prestavaný a nesie stopy gotiky a renesancie. Od roku 1398 bol majiteľom pevnosti Stibor zo Stiboríc. Po vymretí Stiborovcov v roku 1434 patril grófom z Jura a Pezinka. V polovici 16.storočia získali hrad Feggerovci a začali renesančnú prestavbu (z tohoto obdobia pochádza aj delová bašta horného hradu). V druhej polovici 16.stor. sa jeho vlastníkmi stali Balašovci. Rekonštrukcia hradu bola zakončená v 17.stor. Od roku 1634 sa stal majetkom Pálffyovcov. Od začiatku 18.stor. po Rákocziho povstaní a následnom dobytí cisárskymi vojskami chátra.