zrucanina.gif (860 bytes)

Názov:
Plavecký hrad, 1274 Detreh, Dethruh, 1296 Detrech, 1394 Plosenstein, 1420 Plawcz, 1437 Detrehkw, 1469 Plozsten, 1532 Plawcž; maď. Detreko, nem. Blasenstein, Plasenstein

Poloha:
západná strana Malých Karpát nad obcou Plavecké Podhradie, 400 m.n.m.
Plavecké Podhradie, okres Senica, Trnavský kraj

Popis
zrúcaniny hradu, ktorý bol postavený v 13.storočí, prestavaný v 15.-16.storočí, v 18.storočí spustol

Blízke hrady
Ostrý Kameň, Smolenice, Červený Kameň

Odkazy
http://www.tatrahome.sk/revue/hrady/plavecky.htm