Názov
Rusovský hrad, Ruský hrad, 1258 Vruzwar, 1401 Orozwar, 1423 Karolburg, 1449 Kerhenburg alias Orozwar; maď. Oroszvár, nem. Karlburg

Poloha
v katastri mestskej časti Rusovce na pravom brehu Dunaja, m.n.m.
Rusovce, okres Bratislava 5, Bratislavský kraj

Popis
zaniknutý hrad

Blízke hrady
Bratislavský hrad