Súčasnosť
Celkový pohľad na hrad. Foto Tomáš Szabo.
Celkový pohľad na hrad. Foto Tomáš Szabo.
Detail hradu. Foto Tomáš Szabo.
Detail hradu. Foto Tomáš Szabo.
Detail hradu. Foto Tomáš Szabo.
Hrad v zime. Foto MICO.
Hrad v zime. Foto MICO.