Súčasnosť
Celkový pohľad na hrad s vežou. Foto MICO.
xtopolcany2.jpg (2682 bytes) Jedna z bášt opevnenia. Foto MICO.