História

    Pozostatky hradu boli objavené počas rekonštrukcie národnej kultúrnej pamiatky renesančného kašteľa v Topoľčiankach v roku 1990. Následne bol preskúmaný Archeologickým ústavom SAV. Z hradu sa pod nánosmi zachovali základy, pivničné priestory a čiastočne aj nadzamné murivá.

    Na mieste dnešného kaštieľa bola v minulosti nevýrazná vyvýšenina zo západnej strany obtekaná potokom Leveš. Prvé slovanské osídlenie tu zrejme bolo už v 6.-7.storočí. Územie bolo osídlené aj v 9.storočí počas trvania Veľkomoravskej ríše. Oveľa roziahlejšie osídlenie bolo v druhej polovici 12. a začiatkom 13.storočia. Už v tej dobe bolo miesto obkolesené vodnou priekopou a chránené drevenými palisádami.

    Výstavba kamennej pevnosti v 13.storočí pravdepodobne súvisela s nebezpečenstvom tatárskeho vpádu. Základom hradu sa stala murovaná veža s rozmermi približne 10 x 9 metrov. Vstup bol zrejme na úrovni druhého podlažia po drevených schodoch, čo spolu s drevenými palisádami prispievalo k zvýšeniu obranyschopnosti.

    V 14.storočí, zrejme vďaka výsade ryžovať zlato udelenou uhorským kráľom Karolom Róbertom vlastníkovi hradu Jurajovi Rúfusovi, vznikol prístavbou ďalších priestorov hrad o rozmeroch 19,5 x 22,5 metrov, ktorý sa takmer celý podarilo preskúmať. Na severnej strane hradu bola studňa.

    Najväčší rozmach dosiahol hrad v 15.storočí. V ďalšom storočí počas tureckého nebezpečenstva bola na východnejstrane postavená obranná veža. Avšak aj napriek tomu bol hrad v roku 1535 vypálený a zničený Jánom Záblatským z hradu Hrušov spolu s tureckými jednotkami.

    Po jeho zničení sa začalo s budovaním novej pevnosti okolo starého hradu, pričom sa ako materiál používali zbytky pôvodnej pevnosti. Nová stavba sa vďaka Jánovi Topoľčianskemu stala  v rokoch 1561-1723 sídlom Tekovskej župy. V ďalších storočiach vzniklo na mieste starého hradu renesančné nádvorie. Na južnej strane bola začiatkom 19.storočia pristavaná klasicistická časť, čim kaštieľ nadobudo dnešnú podobu.

Spracované na základe:
Matej Rutkaj: Tajomstvo kaštieľa v Topoľčiankach, Pamiatky a múzeá 3/1995