História

    Hrad vznikol na prelome 11. a 12.storočia postupným opevňovním pôvodného hradiska. Súčasne s opevnením bola postavená aj kamenná administratívna budova a asi aj menší kostol. Najstaršia zmienka o existencii murovaného hradu je z roku 1214, kedy tu sídlil comes curialis de Zemlun, teda zástupca župana. V tom čase sídlil župan na hrade Patak v Sárospataku. V 12. a začiatkom 13.storočia bol zemplínsky hrad iba jedným z provinciálnych hradov. Sídlom župy sa stal až uprostred 13.storočia, keď sa ukázala potreba umiestniť sídlo župy v jej centre.
    Podľa údajov z roku 1232 bol na hrade kostol zasvätený sv. Jurajovi, ochrancovi opevnených sídiel a strážnych miest. Ale ani archeologickým výskumom sa nepodarilo objaviť základy kostola ani hradnej budovy. Odkrylo sa len niekoľko častí múrov. O obraze hradu vieme veľmi málo. V správe z roku 1873 sa uvádza, že rok predtým rozobrali kvôli stavbe veže kostola asi 15 metrov vysokú ruinu hradnej veže, ktorá vtedy ešte stála.
    Hrad zrejme zodpovedal bežným typom hradov stavaných v 12.-13.storočí. Je pravdepodobné, že počas svojej existencie prešiel viacerými stavebnými úpravami. K pôvodnému kostolu postavenému v románskom slohu patril aj cintorín.
    V 13.storočí bol zemplínsky hrad pravdepodobne sídlom archidiakonátu, súdiac podľa listiny, ktorá spomína archidiakona Petra zo Zemplína.
    Funkcia hradu a župného sídla postupne upadala a úrady i hospodársky život sa prenášali do okolitých miest. Hrad bol v 17.storočí vypálený a zrejme už nebol obnovovaný.

Použitá literatúra:
LAMIOVÁ, M.: Zemplín obec s bohatou minulosťou